svartsjuk flickvän
Lätt irriterad flickvän

Känner du svartsjuka när din pojkvän har roligt utan dig? Det är för att du inte vill dela din partner med någon annan. Oavsett om det är hans vänner, familj eller kollegor; känner du dig undermedvetet osäker när din pojkvän umgås med dem. Svartsjuka kan till slut leda till tillitsproblem, konflikter och toxicitet i relationer.

Att vara i en relation handlar om att vara tillsammans, utforska livet och ha roligt. Vi förväntar oss alla att våra partners ska stanna, spendera kvalitetstid med oss och få mesta delen av deras uppmärksamhet. Oavsett kön, tenderar vi alla att söka uppmärksamhet från våra partners, mer eller mindre.

Men ibland blir denna tendens att söka uppmärksamhet så stark att vi slutar ge våra partners det nödvändiga personliga utrymmet. På grund av detta känner vi oss svartsjuka när vi ser dem umgås utan oss. Oavsett om det är med deras vänner, familj eller kollegor, allt väcker svartsjuka i denna situation.

Svartsjuka kan leda till irrelevanta tillitsproblem i relationer, onödiga bråk och toxicitet. Kvinnor, som ofta är emotionellt mer känsliga och sårbara än män, känner mer svartsjuka än deras pojkvänner.

Om du också upplever samma sak när din pojkvän har roligt utan dig och nu vill bli av med denna känsla, kommer jag att hjälpa dig i denna blogg genom en grundlig diskussion om ämnet.

Förresten, vill jag redan nu gratulera dig eftersom du redan tagit det första steget mot att hitta en lösning på ditt problem genom att erkänna det.

11 Möjliga orsaker till varför du kan känna svartsjuka

För att hitta lösningar till ett problem måste man hitta rötterna som orsakar problemet. Din svartsjuka är inget undantag i detta fall. Nu kanske du säger att det är att se din pojkvän ha roligt med någon annan som orsakar din svartsjuka. Men som du nog förstår är det inte normalt att känna svartsjuka i detta sammanhang.

Så, vad kan vara den underliggande orsaken till detta fenomen? Har du någonsin funderat på det? Din lösning för att bli av med din svartsjuka ligger i dess orsak.

Nedan kommer jag att nämna några möjliga orsaker som du kanske känner igen dig i och som kan vara relevanta för din situation, och det kommer att hjälpa dig att identifiera din specifika orsak/orsaker.

#1 Du saknar vänner

Kvinnor som saknar vänner eller kanske inte vanligtvis umgås och har roligt med sina vänner tenderar att känna svartsjuka när de ser sina pojkvänner ha roligt utan dem.

Detta fenomen kommer från ett felaktigt tänkande: ”Eftersom jag inte gör något, borde han inte heller göra det.” I denna situation bedömer kvinnor sällan sina pojkvänners aktiviteter med logik och känner irrelevant svartsjuka.

Om du också inte umgås och har roligt med dina vänner, kanske du känner svartsjuka när du ser din pojkvän göra detsamma. I det här sammanhanget förstår du inte att du också är fri att umgås och ha roligt utan din pojkvän. Men du väljer att inte göra det, det är inte en tvångssituation.

#2 Du känner dig osäker på honom

Flickor som känner sig osäkra på sina pojkvänner blir ofta svartsjuka om deras partners har roligt utan dem. Enligt psykologer fungerar en form av undermedvetet misstroende om partnern inuti kvinnor i en sådan situation.

Därför när de ser sin pojkvän ha roligt med någon annan, tenderar de att undermedvetet tänka, ”Han går bort från mig” eller ”Han bedrar mig.” Men det medvetna sinnet bedömer det med verklig logik. Det är så svartsjuka kommer fram på grund av den ständiga konflikten mellan det medvetna och undermedvetna.

Så om du på något sätt känner dig osäker på din pojkvän, börja utvärdera dig själv innan du bedömer din pojkvän.

#3 Ni tillbringar inte tillräckligt med kvalitetstid tillsammans

Om du knappt spenderar kvalitetstid med din pojkvän, kan du känna svartsjuka när du ser honom ha roligt utan dig. När två människor engagerar sig i en relation, åtar de sig faktiskt att vara tillsammans och växa tillsammans.

Kvalitetstid är något som hjälper relationer att växa över tid. Anta att ni två inte tillbringar tillräckligt med kvalitetstid tillsammans och under tiden ser du din pojkvän ha roligt utan dig.

I ett sådant scenario kan du medvetet eller undermedvetet känna att relationen är meningslös, eller du kanske också tänker att han inte värdesätter relationen.

Du kan också känna att din pojkvän kunde tillbringa tiden och ha det roligt med dig. Men eftersom han inte värderar relationen, gör han inte det. Denna antagelse kan faktiskt vara korrekt i vissa fall, men inte alltid.

#4 Han ger dig inte tillräckligt med uppmärksamhet

När du är i en relation förtjänar du din partners uppmärksamhet mer än någon annan. Om din partner är upptagen med sitt arbete är det okej; men om han umgås med sina vänner och har roligt och ändå inte ger dig tillräckligt med uppmärksamhet, är det ganska naturligt att du blir svartsjuk på hans aktivitet.

I den här situationen kommer din svartsjukhet främst från din undermedvetna sorg. Du tänker att den tid då din pojkvän har roligt med någon annan, borde du ha fått den tiden.

#5 Han verkar lyckligare med andra

Om din pojkvän ser ut att vara lyckligare med andra än med dig, gör det ont. Det känns dåligt, riktigt dåligt. I en sådan situation börjar kvinnor ofta tvivla på sig själva.

De tenderar att se sig själva som ovärdiga sina partners. Det är ur denna känsla som svartsjukan börjar gro.

Men det som ser ut på ett visst sätt kanske inte alltid är verkligheten. Kanske låtsas din pojkvän att han är lycklig med sina vänner.

Dessutom kan människor vara olika andra, och det betyder inte att du är ovärdig din partner. Kanske är du bara annorlunda än honom. Så, själv-tvivel är helt ologiskt oavsett vilken situation du går igenom.

#6 Du har ett pojkväncentrerat liv

Många kvinnor tenderar att bli besatta av sina pojkvänner vid en viss punkt i relationen. På grund av denna besatthet inkluderar de sina pojkvänner i alla sina livsaktiviteter.

Det råder ingen tvekan om att denna besatthet kommer från kärlek. Men på grund av detta fenomen blir kvinnors liv till slut partnercentrerade. Och gradvis förlorar de andra engagemang där deras pojkvän inte kan ingå.

I ett sådant partnercentrerat liv kan du inte föreställa dig att göra något utan din pojkvän. Därför, när du ser din partner ha roligt utan dig, blir du svartsjuk. I den här situationen förväntar du dig undermedvetet, om inte medvetet, att din pojkvän ska vara som du.

#7 Du har några dåliga erfarenheter

Bittera erfarenheter från vårt förflutna kan påverka vår nutid i stor utsträckning. Man säger att vi lär oss av våra tidigare erfarenheter. Men problemet uppstår när vi inte kan skilja på erfarenhet och trauma.

Du kan ha några dåliga erfarenheter där du blev bedragen eller såg någon bli bedragen när partnern hade roligt utan dig eller dem. Kanske fungerar det minnet som ett trauma inom dig. Kanske är det därför du blir svartsjuk och undermedvetet ängslig när din pojkv#7 Du har några dåliga erfarenheter Bittera erfarenheter från vårt förflutna kan påverka vår nutid i stor utsträckning. Man säger att vi lär oss av våra tidigare erfarenheter. Men problemet uppstår när vi inte kan skilja på erfarenhet och trauma.

Du kan ha några dåliga erfarenheter där du blev bedragen eller såg någon bli bedragen när partnern hade roligt utan dig eller dem. Kanske fungerar det minnet som ett trauma inom dig. Kanske är det därför du blir svartsjuk och undermedvetet ängslig när din pojkvän har roligt utan dig.

Här är huvudpoängen att du bör vara försiktig med din nutid genom din erfarenhet. Men du kan inte förvänta dig att din nuvarande partner ska offra sitt liv bara på grund av ditt förflutna.

#8 Han ger speciell uppmärksamhet till några av sina vänner

Ibland tenderar människor att ha några speciella vänner till vilka de ger speciell uppmärksamhet. Relationen mellan dem är inte alltid enkel vänskap. Även i de flesta fall medger de också att de är något utöver att bara vara vänner. Men denna tendens att ge speciell uppmärksamhet gör slutligen deras partners svartsjuka.

Din svartsjuka är ganska naturlig när din pojkvän ger speciell uppmärksamhet till några av sina vänner. Det är verkligen en komplicerad situation eftersom det i vissa fall kan vara en varningssignal. Men i de flesta situationer påverkar inte denna tendens din pojkväns känslor för dig.

#9 Han ger dig inte tillräckligt med prioritet när han är med sina vänner

Många män har en vana av att inte prioritera sina flickvänner när de är med sina vänner. Det är otvivelaktigt en dålig vana, eftersom våra partners förtjänar prioritet från oss, oavsett vad vår situation är.

Om din pojkvän inte ger dig tillräckligt med prioritet medan han har roligt utan dig, kommer du att bli svartsjuk. Jag förstår att det alltid inte är möjligt att prioritera dig på första plats, men åtminstone borde din pojkvän komma tillbaka till dig.

Många kvinnliga vänner har berättat för mig att deras pojkvänner inte svarar på deras samtal och svarar på deras texter medan de har roligt utan dem. Det är en vana som bör ändras utan ytterligare diskussion.

Men du måste också förstå att eftersom din pojkvän är med sina vänner eller kanske kollegor, kan han inte alltid sätta dig på första plats. Så du bör också utvärdera dig själv för att förstå om du begär mer än din partners förmåga.

#10 Han introducerar dig inte för sina vänner

Om din pojkvän tenderar att gömma dig för#10 Han introducerar dig inte för sina vänner Om din pojkvän tenderar att dölja dig från sin vänkrets och aldrig introducerar dig för sina vänner, blir svartsjukan ganska naturlig. Denna svartsjuka kommer oftast från tvivel och misstro.

I sådana fall börjar kvinnor ifrågasätta relationens framtid. De tänker, ”Tar han inte vårt förhållande på allvar?” eller ”Anser han mig inte värdig att presenteras för sina vänner?” Från dessa frågor växer svartsjukans frö huvudsakligen fram.

#11 Han försöker göra dig svartsjuk

I relationer spelar människor ofta olika typer av emotionella spel. Din situation kan vara precis likadan. Svartsjukan du för närvarande upplever kan helt enkelt vara en del av din pojkväns plan.

Av många anledningar försöker både män och kvinnor få sina partners att känna svartsjuka i många situationer. Det är i grund och botten en del av deras uppmärksamhetssökande natur. Genom detta känner de att de kan göra relationen mer spännande.

Om du tror att din pojkvän medvetet försöker göra dig svartsjuk genom att låtsas ha roligt utan dig, är det okej. Det kommer inte att påverka din relation allvarligt, och du kan välja att svara på det sätt du tycker är rättvist.

När är det okej att ha kul utan dig?

Som jag nämnde tidigare är personligt utrymme en av de viktigaste aspekterna i relationer. Genom personligt utrymme har en person möjlighet att utforska sig själv. Därför är det mycket viktigt att tillåta personligt utrymme för sin partner och förvänta sig detsamma från honom.

Ibland är det okej att ha kul även utan dig inom detta personliga utrymme. Du måste förstå att du verkligen är en del av din pojkväns liv. Kanske den viktigaste delen. Men hans liv handlar inte bara om dig och bör aldrig göra det.

Så det finns några situationer när det är okej att ha kul utan dig. För att bli av med ditt nuvarande förvirrade mentala tillstånd bör du känna till dessa.

#1 När det inte påverkar er samhörighet

Om att ha kul utan dig inte påverkar din samhörighet med din pojkvän, är det okej att ha kul. I många fall förändras männens beteende och övergripande inställning efter att ha haft roligt utan sina partners.

De börjar ta sina kvinnor för givet, de blir ofta uttråkade med sina flickvänner, och relationen påverkas till slut. Om inget sådant händer i ditt fall finns det inget fel med din pojkvän, oavsett om han ibland har roligt utan dig.

#2 När din pojkvän spenderar tillräckligt med kvalitetstid med dig

Antag att ni två har en sund relation och tillbringar tillräckligt med kvalitetstid tillsammans. Din pojkvän tar inte dig för givet och håller dig alltid på första plats.

I sådana situationer har ni utvecklat ömsesidig tillit och respekt, och det finns inget att oroa sig för om din pojkvän ibland har roligt även utan dig. Du kan göra detsamma om du vill.

#3 Det är ett yrkesmässigt tvång

Antag att din pojkvän måste åka på någon resa eller delta i någon fest som en del av hans yrkesmässiga åtaganden. På resan eller på festen förväntas din kille naturligtvis ha roligt. Så i ett sådant scenario bör du inte känna dig svartsjuk bara för att du inte är med honom.

#4 Det är en familjeträff

Det är inte alltid möjligt att bjuda in våra flickvänner till alla familjeträffar om vi inte har avslöjat vår relation för alla i familjen. Så, anta att din pojkvän deltar i en sådan nära familjeträff och har lite roligt med sin familj.

I sådana fall kan du förvänta dig att han ger dig lite tid efteråt. Men det är inte rätt att känna sig dålig eller svartsjuk över det.

#5 Han träffar sina vänner efter en lång tid

Anta att din pojkvän träffarsina vänner efter en lång tid. Där kan du inte alltid förvänta dig att han tar med dig. Så, om resten av saker och ting står rätt till, borde du inte känna dig svartsjuk över att han har roligt med sina vänner. Du måste komma ihåg, du kom in i hans liv efter hans vänner.

Vad du bör se som en varningssignal?

Det finns också vissa situationer när din partner inte bör ha kul utan dig. Om han fortsätter att göra så bör du se det som en varningssignal. Han tar dig för givet. Oavsett vilken situation din pojkvän befinner sig i, bör en person aldrig ta sin partner för givet. Om han gör det behöver han antingen lära sig en läxa för att vara så nonchalant eller ha några andra åtaganden.

Han väljer att ha kul med sina vänner framför dig.

Om du verkligen behöver honom medan han har kul utan dig, och han väljer att ha roligt och ignorerar dig, då är det verkligen något misstänkt.

Han verkar olycklig eller uttråkad med dig, men inte med andra. Du ser honom ha roligt med sina vänner, kollegor och familj, men när han spenderar tid med dig, verkar han olycklig och uttråkad, eller kanske inte så förtjust. Det är dags att omvärdera din relation med din pojkvän.

Han har roligt med en specifik person, och hon är en kvinna.

Om din pojkvän ger extra prioritet till en specifik kvinna och ofta har roligt med henne, kan saker och ting hända mellan dem. I sådana situationer kan du överväga din samhörighet med din pojkvän. Vad du kan göra åt det Nu kommer troligen den viktigaste delen av denna blogg. Om du går igenom en sådan förvirrande situation, vad kan du göra för att bli av med den? Det är mycket viktigt att noggrant välja ditt agerande så att ditt tillvägagångssätt inte i slutändan påverkar kärnan i själva relationen.

#1 Utvärdera dig själv

Självutvärdering är det ultimata botemedlet för att eliminera den förvirring du för närvarande hanterar. Genom denna utvärdering kommer du att förstå vad du förväntar dig av din pojkvän, hur mycket du förväntar dig och vad som faktiskt sårar dig eller gör dig svartsjuk.

När du känner till orsaken bakom din svartsjuka kommer du att kunna arbeta med den på innovativa sätt.

#2 Hitta dina engagemang

I de flesta fall är svartsjuka ett tydligt resultat av brist på engagemang. Så om du kan hitta några verkliga engagemang i ditt liv, kommer du automatiskt att bli av med situationen.

I detta sammanhang skulle jag föreslå att du hittar en hobby som du är passionerad för och ägnar dig åt den med rätt uthållighet. Sådan svartsjuka kommer i allmänhet från överdriven tankeverksamhet. Så om du håller ditt sinne upptaget med några intressanta aktiviteter, kommer du inte att få tid att tänka för mycket. Dessutom kommer din pojkvän omedelbart att börja söka din uppmärksamhet när du blir upptagen och skapar din egen värld.

#3 Prata öppet med din partner

Ett öppet samtal är ett av de bästa sätten att lösa ditt problem och bli av med din förvirring. Om det blir alltför svårt för dig att hantera denna svartsjuka, kan du öppet närma dig din pojkvän och börja prata om detta.

Under denna konversation kommer du att ta upp de faktorer som sårar och till slut gör att du känner dig svartsjuk. Berätta för honom vad du vill och hur du förväntar dig att han ska vara med dig.

Om han älskar dig och du är rationell kommer han säkert att förstå dina poänger och stå vid din sida.

#4 Försök tillbringa tillräckligt med kvalitetstid

Kvalitetstid gör en relation starkare och bättre. Så du bör börja tillbringa kvalitetstid med din pojkvän just nu. Genom detta kommer du inte bara att lära känna din pojkvän mycket nära, men det kommer också att hjälpa dig att bygga ömsesidigt förtroende. Efter tillräckligt med kvalitetstid tillsammans kommer du inte att känna dig förrådd av din pojkvän, och ditt förtroende för honom kommer inte att låta dig känna svartsjuka om han ibland har kul, även utan dig.

#5 Reciprokera

Om du tycker att situationen håller på att gå ur din kontroll, kan du välja att reciprokera på några innovativa sätt. Se bara till att ditt sätt inte är dåligt för dig och relationen i sig.

I detta sammanhang är det vanligaste sättet att göra din pojkvän svartsjuk på dina aktiviteter. Men glöm aldrig att dra en fin linje mellan anständighet och otrevlighet som du inte ens kommer att korsa.

För att sammanfatta det… Förhoppningsvis har du, efter att ha läst bloggen, förstått alla aspekter som jag har diskuterat gällande svartsjuka.

Till slut måste du förstå att det inte är något fel med att ibland ha enkelt roligt utan vår partner, trots att vi är i relationer. Det du måste bemästra är självutvärdering, genom vilken du kan analysera din emotionella status och identifiera alla varningssignaler, om det finns några.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *