Vad menas med attityd och hur fungerar attityder?

En attityd är en individens generella bedömning och känslomässiga respons gentemot ett objekt, person eller idé. Att komma ihåg om attityder Vad är en attityd? En attityd kan beskrivas som en generell och relativt varaktig predisposition eller bedömning som en individ har gentemot ett specifikt objekt, person, idé eller situation. Det är en sammanvävning av … Läs mer

Vad menas med självbild?

Självbild är den uppfattning och perception en individ har om sig själv, inklusive egenskaper, färdigheter och identitet. Att komma ihåg om självbild Vad menas med självbild och hur fungerar det? Självbild är en viktig och komplex del av vår psykologi. Det representerar den mentala representationen av oss själva, inklusive våra egenskaper, färdigheter och identitet. Genom … Läs mer

Vad menas med självschema och hur fungerar det?

Självschema är den mentala representationen av oss själva, inklusive våra egenskaper, roller och identitet. Att komma ihåg om självschema Vad är självschema? Självschema är en psykologisk term som beskriver den mentala representationen av oss själva. Det handlar om hur vi tänker, uppfattar och definierar oss själva i relation till omvärlden. Självschema påverkar vår självkänsla, vårt … Läs mer