Vem är egentligen rasist (vad är rasism)?

Det är inte helt okomplicerat att definiera vad rasism är, helt enkelt därför att “ras” är något vi människor hittat på ( att folk från olika platser ser olika  ut säger inget mer än just bara det i grund och botten, därtill kommer olika kulturella och historiska aspekter). Samtidigt är rasism något vanligt förekommande och ett allvarligt  problem för de som blir drabbade.

Rasism inkluderar dock definitivt fördomar och diskriminering som riktas mot en individ beroende på personens hudfärg. De flesta av oss kan förstå vad rasism är när vi upplever det, men det kan vara svårt att skapa en meningsfull generell definition, särskilt då 

människor ofta är mycket kreativa och duktiga på att maskera sina rasistiska grundvärderingar både för sig själv och andra, och därför kommer det i regel till uttryck i mycket subtila och tvetydiga kommentarer och bettenden som kan framstå som oskyldiga, beroende på nåt helt annat eller rent av slumpmässiga men som i själva verket helt eller delvis handlar om att personen har en viss färg på huden eller ett annat påbrå som är känt eller uppenbart. 

Utifrån kan det vara väldigt svårt att se den här typen av vanligt förekommande maskerad rasism. Sådan maskerad rasism är inte heller begränsad till enstaka personer eller grupper, utan kan också vara gömt i väsentliga delar av exempelvis en myndighet eller samhällsviktig organisation, där ett tyst och maskerat subtilt fötryck och diskrimenering kan pågå under ytan, som är integritetskränkande för de som blir förtryckta, oavsett om dom kan bevisa eller förstå det själva till fullo eller om de blir lämnade i ett ovisst dunkel kring vad som egentligen hände. 

Försämdrad hälsa och allmän oro

I civiliserade samhället kommer rasism ofta i uttryck i form av mer eller mindre uttalade fördomar som gör att man behandlar människor olika baserat på hudfärg, mikroaggressioner som kan se ut som ett misstag, och framförallt “färgblindhet” som är ett begrepp som i praktiken uppkommit för att beskriva hur vita människor i västerländska samhällen i många fall totalt förnekar att dom ens är medvetna om några rasistiska värderingar hos sig själva eller i omgivningen, och att de alltså inte alls beaktar någons hudfärg när de skapar sig en uppfattning om någon eller tar olika beslut.

En stor studie från Yale 1998 visade att raissm är något som påverkar 90-95% av människor. Sedan dess har vetenskapen prövat detta vid många olika tillfällen på nytt underlaget är idag otivvelaktigt, vi människor har en underliggande och omedvetet sätt att skapa fördommar mot andra baserade på hudfärg bara.

Rasism är inte det som folk säger att det är

Vi har en totalt felaktig allmän uppfattnig som säger att rasism är ett aktivt hat, elakheter och tydligt verbalt eller fysiskt våld eller nedsättande kommentarer där typiska raisistska ord används.  Det är inte så rasister beter sig verkligehten i det civilisrade samhället (även om det finns undantag). vetenskapen visar dessutom att effekten av rasism är mycket stark och skadlig, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet, men så varför är då så många av oss mer eller mindre rasistiska när vi inte vill vara det?

Lämna en kommentar