Vad menas med självschema och hur fungerar det?

Självschema är den mentala representationen av oss själva, inklusive våra egenskaper, roller och identitet. Att komma ihåg om självschema Vad är självschema? Självschema är en psykologisk term som beskriver den mentala representationen av oss själva. Det handlar om hur vi tänker, uppfattar och definierar oss själva i relation till omvärlden. Självschema påverkar vår självkänsla, vårt […]