Present till en 7-åring

I takt med att skolan drar igång på riktigt kommer 7-åringen visa prov på förmåga till kritiskt tänkande, alltså en egen problemlösningsförmåga som bygger på analytiska färdigheter.

Det är ofta en bra idé att utmana barnet med spel, projekt och äventyr som låter barnet testa gränserna lite.

En sjuåring har även en alltmer utvecklad spatial medvetenhet som hjälper barnet att förstå större sammanhang och uppleva sin tillvaro med nya perspektiv. Dessa förmågor sätts på prov på ett spännande sätt genom presenter som låter barnet utföra olika uppgifter, såsom enklare programmering och annat som visar barnet att övning ger färdighet. Att lyckas lösa uppgifter, som att få ihop pussel eller programkod som verkade omöjligt för barnet vid första anblick ,bygger karaktär och en positiv inställning som barnet kan ha stor nytta av direkt i livet.

En 7-åring kan också redan ha hittat sin egen hobby att snöa in sig på ett tag. Att få ledtrådar till vad det kan vara, genom att prata med barnet, kan öppna nya världar till fantastiskt bra presenter till barnet.